WE ARE PROUD TO CELEBRATE THIS YEAR AS THE 25TH ANNIVERSARY OF THE TCSBC.

Welcome to THAMIL CULTURAL SOCIETY OF BC
வணக்கம் நல்வரவு

image51

25 ம் வெள்ளி விழா ஆண்டு(2019)

சங்கத்தின் சிறந்த விருது [TCSBC AWARD OF EXCELLENCE] - 2019

  

உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம்,

பாடசாலைக் கல்வி முடித்து, உயர்கல்வி கற்பதற்கு அல்லது தொழில்துறைக்குச் செல்பவர்களுக்கு, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா தமிழ்கலாச்சாரச் சங்கத்தினால் வழங்கப்படும் உயர்/சிறந்த விருதான,"TCSBC Award of Excellence-2019" விருதிற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றது. இந்த விருதிற்கான விண்ணப்பங்களை அனுப்புபவர்கள் பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்கவேண்டும்.


  1. கடந்த5 ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக 2 ஆண்டுகளில் பிரிட்டிஷ்கொலம்பியா தமிழ்கலாச்சாரச் சங்கத்தில் அங்கத்தவராக அல்லது அவரது குடும்பத்தினர் அங்கத்தவராக இருந்திருத்தல் ​வேண்டும்.
  2.  பாடசாலைக் கல்வியில் சிறந்த பெறுபேற்றைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
  3. சங்கத்தின் நடவடிக்கைகளில் ஊக்கத்துடன் பங்குபற்றியிருத்தல் வேண்டும்.
  4. படிக்கும் பாடசாலையிலும் மற்றும் நாட்டின் பல்கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளிலும், சமூகபொருளாதார அபிவிருத்தியிலும் ஊக்கத்துடன் பங்குபற்றியிருத்தல் வேண்டும்.


விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள், முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட இந்த இரண்டு விண்ணப்பப் படிவங்களுடன் அதற்கான அத்தாட்சிப் பத்திரங்களையும் சங்கத்தின் கீழ்கண்ட முகவரிக்கு அல்லது சங்க நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கு நவம்பர் 30, 2019 ஆம் திகதிக்கு (November 30, 2019) முன்னராக அனுப்பிவைக்கவும்.


TCSBC, PO BOX 60274 FRASER PO, VANCOUVER BC V5W 4B5


மேலதிக விவரங்களுக்குச் சங்கச் செயலாளர் அல்லது thamilcsbc@gmail.com இல் தொடர்பு கொள்ளவும்.


அன்புடன்

செயலாளர்


=================================================================


Dear Members,

Students who wish to continue their higher studies or to work after graduating from high school are requested to apply for the prestigious award the “TCSBC AWARD OF EXCELLENCE”- 2019. Eligible candidates should satisfy the following requirements.


  1. Should have obtained a single/family membership for continuous two years in the past five years.
  2. Should have attained high results in high school examination.
  3. Should have participated eagerly in the events of TCSBC.
  4. Should have participated in high school activities, multicultural and social activities.

Two forms (Checklist and Application form) are herewith attached.

The applicants who satisfy the above requirements are requested to send their applications (the two forms and the supporting documents) to the address given below or to a board member of Thamil Cultural Society on or before November 30 2019. 


TCSBC, PO BOX 60274 FRASER PO, VANCOUVER BC V5W 4B5


For further information please contact the  society secretary  or by email to thamilcsbc@gmail.com.

With Regards

Secretary

About Us - தமிழ் கலாச்சாரச் சங்கம் பற்றி.

How We're Helping எமது சேவை

image54

 TCSBC  was formed in 1994, by the Thamils of BC to address multicultural concerns and settlement needs. It aims to bring together all Thamils living in BC by their common cultural heritage and the concerns and interests they share as Thamils living in Canada, regardless of their different countries of origin -    TCSBC runs two weekend schools, one of them in Vancouver and the other in Surrey, to promote Tamil culture and language. TCSBC also holds a variety of events  to promote the culture.  


 தமிழ் கலாச்சாரச் சங்கம்  1994 ஆம் ஆண்டு,  தமிழர்கள்  கலாச்சார பாரம்பரியம், கலாசார தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக  பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா  தமிழர்களால்   உருவாக்கப்பட்டது. அத்துடன் வன்கூவரிலும் சூறியிலும்  
தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் மொழியை ஊக்கிவிக்க  தமிழ் பாடசாலைகளை நடாத்தி வருகிறது.

நீங்களும் பங்கேற்கலாம் .

image55

 The Society continues to promote activities that would enrich the cultural life of Thamil people and create awareness and understanding of their culture among other cultural groups. It will also assist newcomers of Thamil origin to settle successfully in Canada 

 In year 2003, the Society bought a land of its own in Surrey to develop that as a THAMIL CULTURAL CENTRE. The address is
15505-104 Avenue
Surrey, BC. 


 தமிழ் கலாச்சாரச் சங்கம் தமிழ் கலாச்சாரத்தை  ஊக்குவிக்க பல்வேறு  தமிழ் கலாச்சார கலை  நிகழ்ச்சிகளை வருடம் தோறும்  நடத்துகிறது .   அத்துடன் 2003  ஆம் ஆண்டு,  ஒரு இடத்தை   15505-104 அவென்யூ சூறியில்  வாங்கியது.

Thank You நன்றி

image56

    The Society is non-profit, non-political and self-governing. It is a voluntary, community-based and democratically constituted organization,incorporated under the Society Act of B. C. Membership is open to anyone interested in the objectives of the Society and at least 18 years of age. Are you passionate about what we're doing? Let us know! We are always looking for volunteers to help us make our vision a reality. We're excited to have you join the team!  


  தமிழ் கலாச்சாரச் சங்கம் இலாப நோக்கற்ற, அரசியல் இல்லாத,  ஒரு தன்னார்வ, சமூக அடிப்படையிலான மற்றும் ஜனநாயக முறையில் பி. சி. சமுதாய சட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டு  அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு.  நீங்களும் இதில் தொண்டராக  இணையும் படி அன்புடன் அழைக்கின்றோம் 


OUR GOALS - எங்கள் இலட்சியங்கள்

BUILD A THAMIL CULTURAL CENTER - ஒரு கலாச்சார மையத்தை அமைத்தல்.

image57

 

Build a Thamil Cultural Center that will include amenities for conducting Thamil School, Library, Cultural Hall and seniors centre. The Society welcomes donation from everyone to  develop the Thamil Cultural Center. The Society also encourages everyone to become a Life Member of the Society.  


தமிழ்ப்பள்ளி, நூலகம், கலாசார மண்டபம் மற்றும் முதியோர் மையத்தை நடத்துவதற்கான வசதிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு  கலாச்சார மையத்தை அமைத்தல்.   ஒரு கலாச்சார மையத்தை உருவாக்க  உங்களால் முடிந்த  நன்கொடையை அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் . அத்துடன் நீங்கள்  ஆயுள் அங்கத்தவராக இணைத்து கட்டிட நிதிக்கு  உதவலாம்.

Sample Floor Plan

image58

 Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. 

ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு ...

image59

 It always seems impossible until it's done. Nelson Mandela 

ஒரு வேலையை செய்து முடிக்கும் வரை அது சாத்தியமற்றதகவே தெரியும் - நெல்சன் மண்டேலா

 

Donate Now நன்கொடை

PLEASE DONATE TO OUR TCSBC BUILDING FOUNDATION FOR DEVELOP A THAMIL CULTURAL CENTER . THANK YOU  கலாச்சார மையத்தை உருவாக்க  உங்களால் முடிந்த  நன்கொடையை அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்  நன்றி .

Pay with PayPal or a debit/credit card